Velkommen til MGRK

Midt Gudbrandsdal Ride- og Kjøreklubbs offisielle hjemmeside.

Her finner du oversikt over de ulike treningene og arrangementene vi arrangerer, samt at du kan se hvilke aktiviteter som foregår i hallkalenderen  Vi arrangerer åpen hall ukent se hallkalender for mer info.

hallkalender ▾