På grunn av flomskader er all aktivitet på Frya innstilt på ubestemt tid